ədəbsizlik

ədəbsizlik
is. Ədəb və tərbiyə nöqsanı, tərbiyəsizlik, nəzakətsizlik, qanacaqsızlıq. Ədəbsizlikdən doğan kobudluq. // Ədəbsiz hərəkət, söz. Ədəbsizlik etmək. – Molla başını qaldırıb Teymurun bu ədəbsizliyinə heyran-heyran baxır. M. N. lətif.. Zeynalın bu ədəbsizliyinə qarşı Dursun o qədər də susmayırdı. A. Ş.. Bu zamanlarda bəzi narəva hallar üz verib, bir taqım ədəbsizliklər olmuşdusa da, Mehriban onlara göz yumub qatlaşmışdı. S. H..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • tərk — ə. 1) buraxma, əldən vermə; 2) vaz keçmə, üz çevirmə; 3) boşama; 4) başlı başına qoyma, buraxma. Tərki diyar bax: tərki vətən; tərki dünya dünyadan əl çəkib bir guşəyə çəkilmə; tərki ədəb ədəbsizlik; tərki sər başından keçmə; tərki vətən vətəni… …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • abırsızlıq — is. Həyasızlıq, utanmazlıq, ədəbsizlik. <Tükəzbanı> həyasızlıqda, abırsızlıqda ittiham edənlərin də sayı yavaşyavaş azalırdı. B. T …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • biədəblik — is. Ədəbsizlik, tərbiyəsizlik, yaramazlıq; ədəbsiz, nalayiq, qaba hərəkət, söz. Biədəblik etmək – ədəbsiz (nalayiq) hərəkət etmək, ya söz söyləmək. Bir biədəblik eyləmədik biz ki vaizə; Bizdən nə sadir oldu ki, dəydi damağına? S. Ə. Ş.. Elə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ehtiramsızlıq — is. Hörmətsizlik, mərifətsizlik, ədəbsizlik, nəzakətsizlik. Ehtiramsızlıq etmək. Ehtiramsızlıq göstərmək. – Hər halda özgələrin rəy və təsvirinə qarşı bu ehtiramsızlığı mən heç vaxt özümə layiq bilməzdim. . . Ü. H …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • hörmətsizlik — is. Nəzakətsizlik, ədəbsizlik, ehtiramsızlıq, sayğısızlıq, qabalıq, tərbiyəsizlik. Bizim kimi uşaq muşaqlar xanım deməyə qorxardı, eyib idi, hörmətsizlik sayılırdı. Qant …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • hərzəlik — is. Boşboğazlıq, naqqallıq, zəvzəklik; həyasızlıq, sırtıqlıq, ədəbsizlik, utanmazlıq, ağzıyavalıq, ağzıpərtövlük. Hərzəlik etmək – hərzə hərzə danışmaq, ədəbsiz danışmaq, yava yava sözlər danışmaq, heyvərə sözlər demək, ağzına gələni danışmaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • həyasızlıq — is. Abırsızlıq, utanmazlıq, arsızlıq, ədəbsizlik, sırtıqlıq; həyasız, abırsız hərəkət, söz. Kök və əndamlı xanımın baxışlarından nə isə həyasızlığa oxşar bir cəsarət tökülürdü. M. İ.. Səməndər <Nərgizin> həyasızlığına görə hiddətlənmişdi. B …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • köntöylük — is. Kobudluq, qabalıq; ədəbsizlik, nəzakətsizlik. Köntöylük eləmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • küstaxlıq — is. klas. Ədəbsizlik, tərbiyəsizlik; ədəbsiz, tərbiyəsiz hərəkət. <Müəllim:> Bağışlayın, İskəndər bəy, hərçənd bəndənin tərəfindən küstaxlıqdır sizə nəsihət eləmək, amma uşaq tayfasına o cür sözləri deməyiniz bir az bicadır. C. M.. Xüsusən… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kəmədəblik — is. Ədəbsizlik, tərbiyəsizlik, biədəblik …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”